Inschrijven en herinschrijven

Home / Algemeen / Inschrijven en herinschrijven
Plaats en uren van inschrijving voor schooljaar 2019-2020 nog onder voorbehoud van wijzigingen. Raadpleeg op een later tijdstip deze pagina.

HERINSCHRIJVING (bestaande leerlingen)

 • Bestaande leerlingen zijn  terug ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. Betaal tijdig (voor 1/9/2019). De lessen kunnen pas worden gevolgd na betaling. Voor info over tarieven en betaling: zie hieronder
 • Zoek je info over ons opleidingsaanbod en lesroosters? KLIK!
 • Zoek je naar de inschrijvingsuren en –dagen (zowel hoofdschool als de vestigingsplaatsen?) zie hieronder
 • Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe wetgeving rond databescherming in werking (de ‘general data protection regulation of GDPR’). Net zoals elke organisatie die persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zal ook de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Lier voldoen aan deze wetgeving en ervoor zorgen dat uw privacy ten volle beschermd en gerespecteerd wordt. Hiertoe hebben wij een nieuw privacybeleid opgesteld waarin duidelijk wordt welke gegevens wij van u opvragen en/of bezitten, waarom wij dit doen en wat wij hiermee doen. Ook uw rechten omtrent uw persoonsgegevens worden hierin verduidelijkt. De SAMWD Lier gaat nu en in de toekomst zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Daarom is het belangrijk dat u deze  korte vragenlijst invult. Mocht u vragen of bedenkingen hebben, mag u ons steeds contacteren.

INSCHRIJVING NIEUWE LEERLINGEN

PLAATS & UREN INSCHRIJVING:

Lier

van dinsdag 11 juni tot en met donderdag 4 juli

en van maandag 26 augustus tot en met maandag 30 september

 • op weekdagen: 9.30 u tot 19.30 u
 • op zaterdag: 9.30 u tot 16.00 u

Uitzondering: vrijdag 28 juni gesloten vanaf 18 uur

Berlaar, Boechout en Ranst

inschrijven in Lier (Gasthuisvest 50)

Uitzondering: woensdag 4 september kan er in Ranst (Fakkel, Gemeenteplein 25), ingeschreven worden van 13.30 u tot 17.00 u

Lint

Openingsuren balie OC De Witte Merel vanaf augustus

Maandag, dinsdag, donderdag: 13.00 u tot 17.00 u
Woensdag: 09.00 u tot 12.00 u en 13.00 u tot 17.00 u

Vrijdag: 09.00 u tot 12.00 u en 13.00 u tot 17.00 u

In de maand september is de balie op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag open tot 20.00u!

Nijlen

vanaf maandag 19 augustus via de computer op het gemeentehuis of de bibliotheek

of op het secretariaat van de academie Lier (Gasthuisvest 50)

Malle

Vanaf maandag 26 augustus tot en met vrijdag 6 september

Maandag en vrijdag: 09.00 u tot 12.00 u
Dinsdag en donderdag: 09.00 u tot 12.00 u en 13.00 u tot 16.00 u

Woensdag niet

Of op afspraak: cultuur@malle.be of 03 312 33 75

Zandhoven

Zaterdag 31 augustus en 7 september: 9.00 u tot 12.00 u
Maandag en Dinsdag 2 en 3 september: 16.00 u tot 19.00 u
Woensdag 4 september: 13.00 u tot 17.30 u

Donderdag en vrijdag 5 en 6 september: 16.00 u tot 19.00 u

Vanaf maandag 9 september na afspraak met René Celens 0473 94 38 04 of Guy Michielsen 0477 54 35 40

INSCHRIJVINGSTARIEVEN

Te betalen op rekeningnummer BE60 0961 1129 3070 (S.A.M.W.D.) met vermelding van de naam van de leerling.

 • Jongeren t/m 17 jaar (leeftijd op 31/12/2018): €67
 • Jongeren verminderd tarief: €43
 • Volwassenen tussen 18 jaar en 24 jaar (leeftijd op 31/12/2018): €132
 • Volwassenen vanaf 25 jaar (leeftijd op 31/12/2018): €314
 • Volwassenen verminderd tarief: €132
 • Verlaagd inschrijvingsgeld voor mensen met Uitpas met kansentarief van Lier.

Het inschrijvingsgeld van de cursussen in eigen beheer (kleuterdans, instrument muziekinitiatie, moderne dans,…) staan telkens vermeld bij de cursus zelf. Dit inschrijvingsgeld is te betalen op rekeningnummer BE86 2300 5636 9750 (SAMWD/Inschrijving) met vermelding van de naam van de leerling.

ATTESTEN OM HET VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD TE BEKOMEN:

Alle attesten moeten gedateerd zijn in september 2018! Iedereen die samenwoont in eenzelfde leefeenheid (hetzelfde adres), krijgt het verminderd tarief.

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen – verplicht ingeschreven als werkzoekende: attest VDAB “Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs.
 • Leefloon: attest OCMW
 • Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag: attest OCMW of pensioendienst
 • Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid: attest FOD betreffende een tegemoetkoming of een bankafschrift van de tegemoetkoming.
 • 66% arbeidsongeschiktheid: attest ziekteverzekering met vermelding ‘66% arbeidsongeschiktheid’ OF attest RIZIV met vermelding ‘artikel 100’ OF een attest van het FOD met vermelding ‘vermindering van verdienvermogen’.
 • Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%): attest FOD met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid (pijler 1) OF een attest van het kinderbijslagfonds OF een attest van het federaal agentschap kinderbijslag (uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van een handicap 66%).
 • Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin: verklaring van de directie van het tehuis of instelling OF het beschikkend gedeelte van het vonnis in het geval van een pleeggezin.
 • Erkend politiek vluchteling: attest van het commisariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen OF bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de leerling verblijft OF identiteitsbewijs voor vreemdelingen. LET OP: de nationaliteit moet ‘vluchteling’ zijn!
 • Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming: attest ziekenfonds OF Uitpas met kansenstatuut (enkel voor inwoners van Lier).
 • Jongeren die in een andere academie reeds ingeschreven zijn in een ander domein: inschrijvings- en betalingsbewijs van de andere academie.