11/3: ALLE ACTIVITEITEN BEHALVE DE LESSEN GEANNULEERD TOT EN MET 31 MAART.

11/3: ALLE ACTIVITEITEN BEHALVE DE LESSEN GEANNULEERD TOT EN MET 31 MAART.

UPDATE CORONAVIRUS: SAMWD LIER
ALLE ACTIVITEITEN BEHALVE DE LESSEN GEANNULEERD TOT EN MET 31 MAART.

Vanuit het Ministerie van Onderwijs kwamen richtlijnen om ons te beperken tot de kernopdracht. Daarom gaan uitsluitend onze lessen door, maar worden alle geplande uitstappen, voorstellingen, klasconcerten, toonmomenten… tot en met 31/3 geannuleerd. Eind maart verwachten we nieuwe communicatie van de overheid en zullen we op basis daarvan de situatie opnieuw bekijken. We hebben in overleg met de burgemeesters van Lier en Zandhoven de ingrijpende beslissing moeten nemen om onder meer deze activiteiten te annuleren.


1. DANSVOORSTELLINGEN EN LENTECONCERT 14 EN 15 MAART ZANDHOVEN

De dansvoorstellingen en het lenteconcert in Zandhoven gaan dit weekend niet door.We volgen de ontwikkelingen op de voet, en zullen alternatieven overwegen als de situatie het toelaat. Alle verkochte kaarten die via overschrijving werden betaald, zullen worden terugbetaald. Cash terugbetalingen kunnen pas na de paasvakantie.


2. INITIATIEVOORSTELLINGEN LIER 22 MAART LIER

De initiatievoorstellingen op 22/3 in de Jezuïetenkerk gaan niet door.Verkochte kaarten zullen na de paasvakantie cash worden terugbetaald op vertoon van de aangekochte kaarten.


SAMENGEVAT: ALLE ACTIVITEITEN BEHALVE DE LESSEN GEANNULEERD TOT EN MET 31 MAART.Vanuit het Ministerie van Onderwijs kwamen richtlijnen om ons te beperken tot de kernopdracht. Daarom gaan uitsluitend onze lessen door, maar worden alle geplande uitstappen, voorstellingen, klasconcerten, toonmomenten… tot en met 31/3 geannuleerd.
WAT DOEN WE VERDER?Blijf de voorzorgsmaatregelen toepassen om het risico op besmetting in te perken. De bestaande hygiënevoorzieningen in scholen (water en zeep + doekjes of handblazers) volstaan.Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze die niet, is er geen reden om thuis te blijven. Stel ouders en leerlingen daarover gerust.Hebben leerlingen of personeel symptomen, dan blijven ze thuis. Ze contacteren telefonisch de huisarts, die de juiste procedure volgt.