Arrangeren

Home / Arrangeren

De klassieke akkoordenleer of harmonie is de basis waarmee we creatief aan de slag gaan. Afhankelijk van je studiedomein of interesse kan je vele kanten uit. Enkele voorbeelden: een begeleiding schrijven (of spelen) bij een bestaande melodie, zelf een melodie schrijven (of spelen) op een akkoordenreeks, een veelstemmige compositie omzetten in een duet of trio, de theme song van je favoriete film speelbaar maken voor je eigen instrument, het bestuderen van de muziek van de ‘grote meesters’ en het leren benoemen van de gebruikte harmonisatie, kennismaking met het vakjargon (mineur en majeur, dominant septiemakkoord, cadens, alteratie, plagale wending, pedaalnoot, modulatie…), begeleidingsformules op piano leren spelen, …

Voor iedereen vanaf de derde graad, optie klassiek en optie oude muziek
Lesmoment: donderdagnamiddag of zaterdagnamiddag in Lier

Info: Hilde Vertommen