Choreograaf

In de 4de graad kan de studierichting choreograaf gevolgd worden. Enkel in Lier.

  • 3u per week danscompositie, improvisatie en scenografie