Compositie

In de 4de graad kan in de studierichting creëren muzikant de optie klassiek – compositie gevolgd worden.

Concreet: