Compositie

Home / Compositie

In het compositie-atelier (jongeren) ga je creatief aan de slag en schrijf jij je eigen muziek. Dit kan voor je eigen instrument zijn, voor een ensemble waarin je meespeelt, … Gaandeweg komen er een heleboel  instrumenten aan bod. Er wordt naar gestreefd om zo veel mogelijk eigen werken uit te voeren op verschillende toonmomenten doorheen het schooljaar. Repetities voor de eigen composities zijn een deel van deze cursus. Zo zorgen we ervoor dat jouw stuk helemaal zal klinken zoals jij het wilt. 

Info: Tom De Haes
YouTube: Compositieklas