Dramalab

Home / Dramalab

In de vierde graad volgt elke leerling van elke studierichting* ook een cursus Dramalab. Dit bijvak is verplicht en houdt in dat je 9x per schooljaar met je medeleerlingen en samen met je leerjaar naar een theatervoorstelling, cabaret-, kleinkunst-, of literaire avond, stand-up comedy storytelling gaat. We bekijken deze voorstellingen in verschillende theaters van Bourlaschouwburg tot hetpaleis, en in verschillende culturele centra uit de streek, zelfs tot in Herentals. Het aanbod van de voorstellingen die we gaan kijken wordt aangepast aan de studierichting en optie die je volgt. Door die bezoeken krijg je een staalkaart van wat er momenteel gebeurt bij de theatermakers en in de theaters. Bedoeling is om je warm te maken voor theater en theaterbezoek.

Naast de theaterbezoeken zijn er ook per afdeling (Lier, Zandhoven, Ranst, Boechout, Lint, Malle) contactmomenten gepland, waarop je aanwezig moet zijn. Tijdens die contacturen zullen de geziene voorstellingen in kleine groepjes met elkaar en met de leraar worden nabesproken. Hier krijg je ook achtergrondinformatie bij de voorstellingen en worden ze indien nodig ook historisch gekaderd. Ook worden voorstellingen die om een kleine inleiding vragen voor we ernaar gaan kijken, eventjes toegelicht.

*Dramalab volg je in de vierde graad studierichting vertolkend acteur en creërend acteur.
In de optie figuren- en poppentheater wordt een apart traject gevolgd.

Contactmomenten worden afgesproken in: Lier, Zandhoven, Malle, Ranst , Boechout.
Leerkrachten: Dirk Couvent, Stefanie Van Pelt, Kristien Coenen en Piet Mussche
Voor meer info: woord@samwdlier.net