INSCHRIJVEN 2020-2021

Home / INSCHRIJVEN 2020-2021

INSCHRIJVEN: PRAKTISCHE INFO

Online inschrijvingsformulier voor nieuwe leerlingen

Klik hier

Herinschrijven voor bestaande leerlingen

Alle leerlingen moeten zich akkoord verklaren met het APP (Artistiek-Pedagogisch Project) en het academiereglement. Dit kan u doen via deze link. Kies na het invullen van uw persoonlijke gegevens voor “Ik volgde reeds les in schooljaar 2019-2020 en wens mijn opleiding ongewijzigd verder te zetten”.

Bestaande leerlingen zijn terug ingeschreven na betaling van het inschrijvingsgeld. Verzeker je van je plaats

Inschrijvingsgeld

OFFICIËLE LESSEN:

Te betalen op rekeningnummer BE60 0961 1129 3070 (SAMWD) met vermelding van de naam van de leerling.

 • Jongeren tot en met 17 jaar (leeftijd op 31/12/2020): € 68
 • Jongeren verminderd tarief: € 44
 • Volwassenen tussen 18 jaar en 24 jaar (leeftijd op 31/12/2020): € 134
 • Volwassenen vanaf 25 jaar (leeftijd op 31/12/2020): € 318
 • Volwassenen verminderd tarief: € 134

Verlaagd inschrijvingsgeld voor mensen met Uitpas met kansentarief – enkel voor inwoners van Lier. De Uitpas moet op het secretariaat van Lier ingescand worden.

 • Jongeren tot en met 17 jaar (leeftijd op 31/12/2020): € 13,60
 • Volwassenen tussen 18 jaar en 24 jaar (leeftijd op 31/12/2020): € 26,80
 • Volwassenen vanaf 25 jaar (leeftijd op 31/12/2020): € 63,60
  Aangezien het inschrijvingsgeld integraal doorgestort wordt aan het Ministerie van Onderwijs en Vorming, ontvangt u in de loop van de maand november een schoolrekening die diverse onkosten van de opleiding forfaitair aanrekent.

LESSEN IN EIGEN BEHEER:

Het inschrijvingsgeld van de cursussen in eigen beheer (kleuterdans, moderne dans, jongensdansklas, de(Junior)Compagnie, instrumentinitiatie, circus…) staat telkens vermeld bij de cursus zelf. Dit inschrijvingsgeld is te betalen op rekeningnummer BE86 2300 5636 9750 (SAMWD/Inschrijving) met vermelding van de naam van de leerling. Op dit inschrijvingsgeld is geen korting mogelijk.

Wanneer en waar kan ik inschrijven?

U kan online inschrijven voor alle vestigingsplaatsen via het invullen van deze link.

Dit kan vanaf 2 juni tot 30 september 2020.

LIER, BERLAAR, BOECHOUT EN RANST
Inschrijven op het secretariaat in Lier – Gasthuisvest 50.

Van 2 juni tot 3 juli 2020 en vanaf 24 augustus tot 30 september 2020.
Tot 3 juli en vanaf 24 tot 31 augustus:
– Ma – di – do – vrij van 9.00 tot 12.00 uur
– Woe van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
– Zat 29 augustus van 9.00 tot 16.00 uur

Vanaf 1 tot 30 september 2020:
– Van ma tot vrij van 9.30 tot 19.30 uur
– Zat van 9.30 tot 16.00 uur

Alle reeds ingeschreven leerlingen met een Uitpas kunnen op het secretariaat in Lier 25 punten sparen.

LINT
Openingsuren balie OC De Witte Merel vanaf 24 augustus (onder voorbehoud van Coronamaatregelen).
Maandag, dinsdag, donderdag: van 13.00 tot 17.00 uur
Woensdag: van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
In de maand september is de balie op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag open tot 20.00 uur!

NIJLEN
Van 24 augustus tot 24 september 2020 in het gemeentehuis of bibliotheek.
Voor vragen kan je ook hier terecht op woensdag 9 september van 14.00 tot 16.00 uur.

MALLE
Op afspraak via cultuur@malle.be of 03 312 33 75 (Sint-Jozeflei 26 – Westmalle)
of in het oud-gemeentehuis op deze dagen:
– Maandag 31 augustus van 16.00 tot 18.00 uur
– Woensdag 2 september van 12.00 tot 13.30 uur

ZANDHOVEN
Vanaf maandag  31 augustus tot en met woensdag 9 september in de Academie (Amelbergastraat 26 – Zandhoven – tel. 03/484 31 75)
– ma & di van 16.30 tot 19.00 uur
– woe van 13.30 tot 17.30 uur
– do & vrij van 16.30 tot 19.00 uur
– zat van 09.00 tot 12.00 uur

Vanaf 10 september kun je een afspraak maken om in te schrijven bij René Celens (03/484 40 17) of Guy Michielsen (0477/54 35 40) of via zandhoven@samwdlier.net.

Attesten om het verminderd inschrijvingsgeld te bekomen.

Alle attesten moeten recent gedateerd zijn of (bij invaliditeit) een einddatum in de toekomst hebben. De attesten van de VDAB moeten dateren van ten vroegste de maand van inschrijving.

Kinderen die in eenzelfde leefeenheid (hetzelfde adres) wonen, krijgen het verminderd tarief indien één gezinslid het volledige tarief betaalde. M.a.w.:

 1. indien moeder/vader het volledige bedrag betaalde, hebben alle kinderen (-18 jaar) van dezelfde leefeenheid recht op het verminderde tarief.
 2. indien het oudste kind het volledig tarief betaalde, hebben alle andere kinderen (-18 jaar) van dezelfde leefeenheid het verminderde tarief. Het verminderd inschrijvingsgeld is dus niet van toepassing voor 2 volwassenen binnen eenzelfde leefeenheid (hetzelfde adres).
  Alle verminderingsattesten moeten VÓÓR eind september ingeleverd zijn !

  A. Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen – verplicht ingeschreven als werkzoekende: attest VDAB “Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs”.
  B. Leefloon: attest OCMW
  C. Inkomensgarantie ouderen of rentebijslag: attest OCMW of pensioendienst
  D. Kopie van “European Disability Card”. Aanvragen kan via deze link.
  E. Erkend persoon met handicap én tegemoetkoming FOD sociale zekerheid: attest FOD betreffende een tegemoetkoming of een bankafschrift van de tegemoetkoming.
  F. 66% arbeidsongeschiktheid: attest ziekteverzekering met vermelding ‘66% arbeidsongeschiktheid’ OF attest RIZIV met vermelding ‘artikel 100’ OF een attest van het FOD met vermelding ‘vermindering van verdienvermogen’.
  G. Begunstigde verhoogde kinderbijslag (66%): attest FOD met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid (pijler 1) OF een attest van het kinderbijslagfonds OF een attest van het federaal agentschap kinderbijslag (uitdrukkelijke vermelding toekenning op basis van een handicap 66%).
  H. Gezinsvervangend tehuis, MPI of pleeggezin: verklaring van de directie van het tehuis of instelling OF het beschikkend gedeelte van het vonnis in het geval van een pleeggezin.
  I. Erkend politiek vluchteling: attest van het commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatslozen OF bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van de gemeente waar de leerling verblijft OF identiteitsbewijs voor vreemdelingen. LET OP: de nationaliteit moet ‘vluchteling’ zijn!
  J. Begunstigde verhoogde verzekeringstegemoetkoming: attest ziekenfonds OF Uitpas met kansenstatuut (enkel voor inwoners van Lier).
  K. Jongeren die in een andere academie reeds ingeschreven zijn in een ander domein en daar het volledig inschrijvingsgeld betaald hebben: inschrijvings- en betalingsbewijs van de andere academie. Dit geldt ook indien moeder/vader in de andere academie het volledige inschrijvingsgeld betaald heeft.