MUZIEKLAB in de tweede graad

Vanaf schooljaar 2018-2019 volgen alle leerlingen van de tweede graad het vak MUZIEKLAB. In MUZIEKLAB wordt notenlezen, ritmes, horen en herkennen aangeleerd. In de wekelijkse lessen wordt ook samen gezongen (groepsmusiceren vocaal). Vanaf het derde jaar kan groepsmusiceren ook op instrument gekozen worden (groepsmusiceren instrumentaal).

De vier jaren van graad 2 volgen leerlingen 2,5 lestijden/week. De mogelijkheden vind je hier: KLIK !