Muzische Vorming

Home / Muzische Vorming

Binnen de provincie Antwerpen organiseren de academies van Hemiksem, Lier en Schoten al ruim 19 jaar het navormingsproject ‘muzische vorming’ voor leerkrachten van het basisonderwijs.

Muzische vorming speelt een belangrijke rol in het ontwikkelingsproces van kinderen en verdient veel aandacht. Via navorming willen we leerkrachten begeleiden en ondersteunen bij het doelgericht werken rond de vijf muzische domeinen en samen met hen aan de slag gaan vanuit de eindtermen muzische vorming.

Het team van muzische vormers uit de academies van Lier, Hemiksem en Schoten heeft een jarenlange ervaring in het muzisch werken met kinderen en leerkrachten en stemde doorheen de jaren het aanbod af op de vragen en noden van de basisscholen. We zijn dan ook heel fier om voor het schooljaar 2018-2019 een ruim en divers aanbod te kunnen doen.

We bieden een gemeenschappelijke folder aan vanuit de academies van Hemiksem, Lier en Schoten waardoor de keuze aan navormingsmogelijkheden vanuit het deeltijds kunstonderwijs duidelijk en overzichtelijk aan u wordt voorgesteld. De academies van Hemiksem en Lier werken vanuit een samenwerkingsverband. De academie van Schoten werkt autonoom.

Het navormingsaanbod vanuit de academies van Hemiksem en Lier bestaat uit een basiscursus en een vervolgcursus, zowel voor leerkrachten van de lagere school als die van de kleuterschool. De navorming wordt in de klas van de ingeschreven leerkracht gegeven en wordt gespreid over heel het schooljaar zodat de muzische vormer wekelijks in uw school aanwezig is.

In de basiscursus biedt de muzische vormer lessen en activiteiten aan rond de vijf muzische domeinen. Tijdens de vervolgcursus worden de verworven inzichten geïmplementeerd in de klas en gaan muzische vormer en leerkracht samen aan de slag. Er wordt dan vraaggestuurd gewerkt volgens de noden van de leerkracht. Tijdens een overlegmoment worden de lessen besproken en gekaderd met aandacht voor de doelstellingen en uitgangspunten van de muzische vorming.

Indien u er als school voor kiest om meerdere leerkrachten in te schrijven gaat de muzische vormer ook aan de slag om een muzische activiteit op school mee te begeleiden.

Het aanbod vanuit de academie van Schoten richt zich uitsluitend tot leerkrachten van de lagere school. Contactmomenten worden gespreid over heel het schooljaar en een voorafgaande basiscursus is niet nodig. In Schoten werkt men domeinoverschrijdend, vertrekkende vanuit het domein van uw keuze. In overleg met de leraar worden muzische lessen uitgewerkt en ideeën uitgewisseld. In de klas gaan leraar en muzische vormer samen aan de slag. Bij keuze 2 of 3 (zie folder) krijgt u er een gratis (halve) pedagogische studiedag voor al uw leerkrachten bovenop, gegeven door muzische specialisten.

Indien er interesse is ontvangen we de inschrijvingen graag vóór 1 juni 2018. We vragen om in te schrijven met minstens 2 leerkrachten of een veelvoud hiervan. Aarzel ook niet om contact op te nemen met de coördinatoren.

Voor academie Hemiksem/Lier: (ma- di- wo- do-voormiddag)
Lieve De Smet, tel. 03 288 27 33

Voor academie Schoten:
Miranda Pieters, tel. 03 685 02 56

Voor meer informatie over de organisatie van het project georganiseerd vanuit de academies van Hemiksem en Lier, kan u onderstaande zaken downloaden.

Leave a Reply