Speltheather

Home / Speltheather

SPELTHEATER DERDE GRAAD
enkel voor volwassenen (vanaf 15 jaar), enkel in Lier
Concreet? 2 uur per week, traject van 3 jaar
1ste jaar:
Dramastudio: 1 uur per week
Speltheater: 1 uur per week
2de en 3de jaar:
Speltheater: 2 uur per week

In de lessen Speltheater in de 3de graad wordt de kunde van het acteren onder de loep genomen.
Zowel via tekstfragmenten : monologen – dialogen – trialogen – …, als via improvisatie, worden de parameters van het toneelspelen getraind.
Verschillende genres (drama, tragedie, komedie, …) worden onderzocht en uitgeprobeerd.
Podiumbewustzijn, gebruik van de ruimte, creatie van een rol, inzetten van lichaam als instrument, zich uiten via lichaamstaal, ingeleefd spel, vertolken van emoties, authenticiteit en geloofwaardigheid tegenover uitvergroot, grotesk spel, zijn een greep van de technieken die aan bod komen.
Tijdens de lessen wordt een mix gehanteerd van allerhande soorten teksten, technieken en methodieken.
Tweemaal per schooljaar wordt er een toonmoment gecreëerd.
Maar er gaat vooral veel aandacht naar samenspel en spelplezier als fundamentele basis voor het vakmanschap van acteren.

THEATER VIERDE GRAAD
In de lessen Theater in de vierde graad wordt voortgebouwd op de lessen Speltheater van de derde graad.
Bijkomend wordt onder andere ingezoomd op tekstanalyse, gelaagd spel, personage versus typetje, ensceneren en vormgeven.
Grotere gehelen en het behoud van een grotere spanningsboog worden uitgeprobeerd.
Opnieuw wordt gewerkt met een mix aan teksten, technieken en methodieken.
En tweemaal per schooljaar wordt een toonmoment op de planken gebracht.

Theater volg je 1u per week in combinatie met Dramalab.
Leerkrachten: Dirk Couvent, Kristien Coenen, Ine Cafmeyer, Eric Dezitter, Anton Segers, Stefanie Van Pelt
Lesmoment: wekelijks, in afspraak met de leerkracht.
Info: woord@samwdlier.net