VIERDE graad Woordkunst/Drama

Home / Woordkunst/Drama / VIERDE graad Woordkunst/Drama

In de 4de GRAAD volgt elke leerling van elke studierichting (behalve in de optie figuren- en poppentheater) het verplichte bijvak dramalab. Voor dit vak ga je samen met je medeleerlingen 9 keer/ schooljaar naar een theatervoorstelling, aangepast aan jouw studierichting. Daarnaast zijn er ook enkele contactmomenten waarin deze voorstellingen worden gekaderd of besproken.

STUDIERICHTING VERTOLKEND ACTEUR

Optie speltheater

  • 1u per week dramalab
  • 1u per week theater, waarin wordt voortgebouwd op de lessen Speltheater van de 3de graad.

Optie verteltheater

  • 1u per week dramalab
  • 1u per week verteltheater-stemregie, waarin wordt voortgebouwd op de lessen Woordstudio van de 3de graad.

Beide opties worden bij voorkeur tegelijkertijd gevolgd. Het vak dramalab moet dan maar éénmaal gevolgd worden.

STUDIERICHTING CREËREND ACTEUR

Enkel in Lier

Optie spreken en vertellen

“Radio maken” en “Spreken en presenteren” kan ook geïntegreerd gevolgd worden.

Optie theatermaker 1

Optie theatermaker 2

Enkel mits toelating

STUDIERICHTING THEATERREGISSEUR

Enkel in Lier

Optie regie

Voor volwassenen (vanaf 18 jaar).

Enkel mits toelatingsproef.

1ste jaar (wordt niet georganiseerd in 2018-2019):

  • 1u per week spelcoaching
  • 2u per week dramaturgie

2de jaar:

  • 2u per week spelcoaching
  • 1u per week dramaturgie

3de jaar:

  • 2u per week spelcoaching
  • 1u per week theorie van de regie

Voor verdere info over de studierichting theaterregisseur: KLIK!