Artistiek Pedagogisch Project

Home / Algemeen / Artistiek Pedagogisch Project

Artistiek-pedagogisch project (APP) van de SAMWD Lier

“Iedereen is artiest” – J. Beuys

WAAR STAAN WE VOOR?

Kunst- en cultuureducatie moeten onderdeel zijn van het kerncurriculum van het onderwijs. Iedereen heeft recht op kunsteducatie.

De SAMWD wil geen ‘ivoren toren’, maar een uitkijktoren zijn, met een open kijk op het culturele en maatschappelijke landschap.

De pedagogische aanpak van de SAMWD moet levendig zijn en blijven.

De SAMWD wil zowel de esthetiek uit het verleden, als de discipline die daarvoor nodig is, bewaken.

De SAMWD wil kunst- en cultuureducatie als bindend element in de maatschappij bevorderen: kunst- en cultuureducatie stimuleren immers de ontwikkeling van creatief denken, de competentie om artistieke uitdrukkingsvormen naar waarde te schatten, en de actieve deelname aan de cultuur van de maatschappij.

De vorming in muziek, woordkunst en dans die de SAMWD aanbiedt, wil een combinatie van verschillende leerlijnen zijn: zowel het ontwikkelen van vaardigheden, als het aanbrengen van culturele bagage om muziek, woordkunst en dans te begrijpen en er voor open te staan.

De SAMWD wil verbredend én verdiepend werken: met een basispakket maar ook een meer doorgedreven opleiding, afgestemd op de leerbehoeften van zowel amateurkunstenaars als jongeren in voorbereiding op Hoger Kunstonderwijs. “Modeltraject versus individueel traject”. Voortgezette professionele ontwikkeling van de leerkrachten is essentieel.

De SAMWD wil deelnemen aan de ontwikkeling van een professionele methodiek voor assessment en evaluatie. De aangeboden opleiding moet resulteren in een hoogwaardige presentatie door de leerlingen, steeds afgestemd op de mogelijkheden van de leerling.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?
  • Strategische ontwikkelingsdoelen op lange termijn vastleggen.
  • Streven naar multicultureel onderwijs als afspiegeling van de maatschappij.
  • Verankering in en ondersteuning van plaatselijke gemeenschappen via de werking van de hoofdschool en de filialen.
  • De eigen doelstellingen regelmatig kritisch evalueren en bijsturen waar nodig
  • Programma’s op maat van specifieke doelgroepen aanbieden (volwassenen, tienerklas, muziekinitiatie, allochtonen…)
  • Aanpassingsvermogen laten primeren op traditie, zodat het DKO-aanbod relevant en actueel blijft.
  • De verbinding PROCES-PRODUCT blijven bewaken.