Creatief project

Home / Muziek / Orkesten, koren en groepen / Creatief project
Creatief project is een nieuw initiatief in onze academie. Dit groeide uit het labo nieuwe muziek. Maar door de jaren heen werd het labo veel breder dan de nieuw muziek (lees hedendaagse muziek).

Naast de reguliere leerlingen kwamen er ook kansarmen en de laatste jaren kwamen er ook vluchtelingen bij.

Het creatief project wordt gezien als een platform waar alle lagen van de bevolking aan kunnen participeren. Dus zowel niet-muzikanten of ongeschoolde muzikanten als semi-professionele of conservatoriumstudenten kunnen hieraan deelnemen. Er is zelfs een format ontwikkeld (IN/OUT) waarbij Dirk Proost muziek maakt in verschillende gevangenissen in Vlaanderen. Die resultaten brengt hij dan op video mee naar de academie en dient als aanzet tot nieuwe werken.

Algemeen gezien wordt getracht bij iedereen de kunstenaar tevoorschijn te halen, wetende dat iedereen een eigen expressiekracht, een specifieke stem en heel veel andere creatieve kwaliteiten bezit.

Vanuit de vrijheid die ontstond in de 20ste eeuw muziek met componisten zoals Cage, Kagel en Stockhausen bouwde Dirk Proost zijn eigen muziektaal op. Een speltechniek die op iedere laag van de bevolking en iedere leeftijd toepasbaar is en waarbij iedereen van bij de eerste klank gefascineerd meespeelt.

Deze speltechniek is niet zozeer gebaseerd op imitatie, zoals het meestal bij onze klassieke muziek is, maar veeleer op de eigen ‘ingeving’ van iedereen. Iedereen kan in zijn eigenheid participeren, zonder frustratie iets niet te kunnen. Door de eenvoud van de speltechnieken is er ook zelden drempelvrees te merken.

Je kan ook als volwassene intekenen. Er zal getracht worden een speciale omgeving te creëren waar met volwassenen gewerkt wordt. Door het jaar heen kunnen ze dan projecten samen realiseren met de jongeren, de kansarme gemeenschap of de nieuwkomers.

Lesmoment:
– maandag van 18u00 tot 19u30 (volwassenen)
– woensdag van 15u00 tot 16u30 (jongeren)

 

Impressies uit LABO nieuwe muziek: