VIERDE graad Muziek

Home / Muziek / VIERDE graad Muziek

Wanneer je slaagt voor de derde graad of de competenties van de derde graad hebt verworven, mag je overgaan naar de vierde graad.
Vierde graad – 3 jaar – 2 uur per week (vertolkend of creërend muzikant)

Bekijk de mogelijkheden voor jouw stijlrichting/optie hier:

  • Klassieke muziek
  • Oude muziek (enkel in Lier)
  • Jazz/Pop/Rock
  • Het vak groepsmusiceren in de studierichting vertolkend muzikant van de vierde graad kan onder bepaalde voorwaarden vervangen worden door een LiVe-traject (alternatieve leercontext – leren in verenigingen) in koren en orkesten waarmee de academie een structurele samenwerking aangaat (info via livetraject@samwdlier.net).

Nog extra aandacht voor enkele bijzondere opleidingen in de vierde graad:

OPTIE MUSICAL (beperkt aantal plaatsen – enkel in Lier in Boechout)
  • 2u per week musical atelier
  • aanvullend modulair aanbod zang musical
OPTIE SINGER/SONGWRITER (enkel na oriëntatiegesprek – enkel in Lier)
  • 1u per week piano OF gitaar
  • 1u per week singer-songwriter

OPTIE KLASSIEK: COMPOSITIE (enkel in Lier)

OPTIE  PRODUCTIE (enkel in Lier)

OPTIE GELUIDSLEER (enkel in Lier)

OPTIE DIRIGENT: VOCALE MUZIEK (enkel na oriëntatiegesprek – enkel in Lier)

OPTIE DIRIGENT: INSTRUMENTALE MUZIEK (enkel na oriëntatiegesprek – enkel in Lier)

VERDIEPENDE SPECIALISATIE (DOORSTROMING)

Voorbereiding op hoger kunstonderwijs

Studierichting vertolkend/creërend muzikant (1 uur instrument/zang + 1 uur kamermuziek), aangevuld met specialisatie (2 uur muziektheorie OF 1 uur muziektheorie + 1 uur keuzevak).
Wijzigingen aan bovenstaand curriculum mogelijk op maat van je hoofdinstrument.
Na toelatingsproef, oriënterend advies en toelating directie.