SAMWD en corona

Home / SAMWD en corona

Update 29/1

Beste ouders en leerlingen

De laatste dagen is er in de media veel te doen over de beperking van de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren, en de plaats van de academies daarin.

Om een antwoord te bieden op de meest gestelde vragen, geven we jullie alvast onderstaande info.

Academies behoren tot het deeltijds kunstonderwijs. Wij zijn een volwaardige onderwijsvorm, weliswaar georganiseerd in de vrije tijd. 

1. Leerlingen -12 kunnen in elk geval 1-op-1-lessen blijven volgen, ook in combinatie met een andere buitenschoolse activiteit. Leerkrachten die hun klas op deze manier organiseren, spreken dit af met de leerlingen.

De maatregelen over buitenschoolse activiteiten hebben als doel om de vorming van bubbels en hun onderlinge connectie te vermijden. Door de strenge maatregelen die we momenteel reeds hanteren in de SAMWD en de SASK, zijn er echter geen fysieke groepslessen meer, en is het risico op overdracht in groepen onbestaande. Er is geen absoluut verbod op meer dan één buitenschoolse activiteit. Wij zijn ervan overtuigd dat we ons 1-op-1-aanbod veilig kunnen organiseren, maar de beslissing om te combineren met één andere activiteit ligt natuurlijk bij jullie.

2. Het DKO wordt als één geheel gezien. Dit betekent dat men de 1-op-1-lessen in alle domeinen (muziek, woord, dans, beeld) die men volgt, mag blijven volgen.

3. Voor leerlingen in quarantaine of die toch kiezen om voorlopig geen fysieke lessen te volgen, voorzien we afstandsonderwijs, in de mate van het mogelijke.

4. Voor de groepslessen -12 zal er een in de mate van het mogelijke aangepast aanbod via afstandsonderwijs zijn, waarmee we proberen zoveel mogelijk leerlingen te bereiken. Leerkrachten maken daarvoor afspraken met hun leerlingen.

5. Als de cijfers gunstig evolueren, is er wel perspectief voor na krokusvakantie. Dan zouden de groepslessen voor -12 terug kunnen opstarten, weliswaar met een beperking van de groepsgrootte tot max. 10 leerlingen. Dat bekijken we samen met ons schoolbestuur.

6. Voor de leerlingen +12 blijven de maatregelen ongewijzigd: code rood blijft de norm (dus 1-op-1 of max. met 4 personen voor de statische lessen).

We beseffen dat het ook voor jullie telkens weer aanpassen is, maar we blijven er alles aan doen om de lessen die nog doorgaan kwaliteitsvol en veilig te laten verlopen.

Met vriendelijke groeten

Directie SAMWD en SASK Lier

Update 13/11

Informatie heropstart na herfstvakantie in code rood: extra maatregelen


Maandagavond kregen we via het Departement Onderwijs nieuwe richtlijnen doorgestuurd over de opstart na de herfstvakantie in code rood. De besmettingscijfers hebben ertoe geleid dat de maatregelen nogmaals verstrengd moesten worden. De draaiboeken zijn de afgelopen dagen meermaals veranderd waardoor we onze uitgewerkte scenario’s opnieuw moeten aanpassen.
Dit is een work in progress, we vragen jullie wat geduld om de leerkrachten de tijd te geven om alles lesklaar te maken. We willen zoals steeds binnen ons beleid opteren voor de meest veilige situatie voor al onze leerlingen. Er is geen einddatum meegedeeld, maar het Departement Onderwijs volgt de cijfers nauwgezet op, en zal hopelijk over enkele weken een update kunnen geven.
We zetten de nieuwe maatregelen voor jullie als volgt op een rijtje:


De lessen muziek, woord en dans voor leerlingen jonger dan 12 jaar blijven volledig behouden zoals voorzien. Enige bijkomende maatregel: in alle lessen vanaf graad 2 waarin in groep gezongen wordt, is een mondmasker verplicht tijdens het zingen. Het gaat concreet om de lessen groepsmusiceren vocaal (samenzang) en MCV. We vragen jullie om een mondmasker mee te brengen voor deze lessen.
Leerlingen die 12+ zijn maar nog in het lager onderwijs zitten, blijven welkom in de lessen (maar met behoud afstand en mondmasker, zoals ze dat al deden).


Alle lessen voor leerlingen +12 die niet 1-op-1 georganiseerd kunnen worden, moeten in de mate van het mogelijke via afstandsonderwijs verlopen. Voor deze lessen zijn we volop de mogelijkheden aan het uitwerken om een kwalitatief online aanbod uit te werken.
1-op-1-lessen – die veilig georganiseerd worden – kunnen gewoon doorgaan. Voor deze 1-op-1-lessen blijven uiteraard alle maatregelen gelden die al van toepassing waren (mondmaskers, plexischermen, afstand, ontsmetten, verluchten…).


Voor een aantal groepslessen zal een beurtrolsysteem op poten gezet worden zodat één leerling van de groep de les live kan volgen terwijl de rest van de klas online meevolgt. Daar krijg je van je leerkracht indien nodig meer info over.
In ieder geval zal je van je leerkracht(en) nog te horen krijgen welke implicaties dit heeft op de lessen die je volgt. We willen jullie alvast bedanken voor jullie steun en begrip. Ook wij beseffen dat dit verre van ideaal is, maar we geloven dat onze veerkracht én de kracht van muziek, woord en dans ook hier in staat zullen zijn om de nodige ontspanning, groei en plezier te voorzien in deze bijzondere tijden.
Hou het veilig!
Het SAMWD-team

Update 29/20

Herfstvakantie als time-out

Op 27 oktober nam de Vlaamse Regering in de strijd tegen het coronavirus een reeks nieuwe maatregelen. De beslissing om op 31 oktober geen fysieke lessen meer te organiseren in het deeltijds kunstonderwijs is daar een uitvloeisel van. Academies kunnen op die dag afstandsonderwijs organiseren.Concreet betekent dit voor de academies Lier: leerkrachten die binnen deze korte tijd op eigen initiatief voor de les van zaterdag een haalbaar online alternatief kunnen voorzien, zullen dat organiseren en hun leerlingen daarvan op de hoogte brengen.

Enerzijds laat de ruime verspreiding van het virus in de maatschappij, zich ook voelen bij personeelsleden: veel leraren zijn afwezig door ziekte of (preventieve) quarantaine. Anderzijds worden er in de maatschappij krachtige maatregelen genomen om de vicieuze cirkel van besmettingen te doorbreken. Omwille van die 2 redenen gaat ook het onderwijs in een ‘time out’ door de herfstvakantie te verlengen tot 12 november.

De Vlaamse Overheid en het Overlegcomité roepen op om de contacten tussen mensen drastisch te beperken en alle maatregelen strikt na te leven. Als dat gebeurt, kan de herfstvakantie een reset betekenen, ook voor het onderwijs. Wij zullen natuurlijk de situatie goed blijven opvolgen en jullie blijven informeren. Het is niet uitgesloten dat de maatregelen er tegen die tijd weer anders uitzien.Check op 10 november zeker je mailbox en onze andere communicatiekanalen!

Met vriendelijke groetenHet SAMWD Lier-team

Update 28/10

SAMWD LIER TOT AAN DE HERFSTVAKANTIE NAAR CODE ROOD.

Gisteren werden opnieuw strengere maatregelen aangekondigd in de aanpak van de coronacrisis. Zo gaan de cultuur- en evenementensector volledig dicht, en worden ook jeugd- en sportactiviteiten voor +12-jarigen sterk ingeperkt of zelfs verboden. Het Deeltijds Kunstonderwijs mag, zoals de andere onderwijsniveaus, wel in code oranje verder blijven werken. De academies Lier maakten die omschakeling al in het weekend van 17-18 oktober. De lessen verlopen nog steeds in de meest veilige omstandigheden.

De oproep van de regering en van de zorgsector, was echter niet mis te verstaan. Beperk de contacten, kom niet in grote groepen bij mekaar. Ook in onze regio dreigen de ziekenhuizen de toevloed niet meer aan te kunnen. Daarom hebben we in overleg met ons schoolbestuur besloten om gehoor te geven aan deze maatschappelijke noodkreet.

De SAMWD Lier zal met onmiddellijke ingang en op eigen initiatief alvast tot aan de herfstvakantie omschakelen naar code rood.Door de specifieke organisatie van de opleidingen Beeldende Kunsten blijft de SASK wel in code oranje.

Dat betekent concreet voor de leerlingen van de SAMWD:- Voor alle leerlingen -12-jaar blijven de lessen 100 % in de academie doorgaan. – Voor alle leerlingen +12-jaar gaan de individuele lessen (1-op-1 of met max. 4 leerlingen gelijktijdig in een lokaal) door in de academie tenzij dit in de huidige omstandigheden niet gegarandeerd veilig kan verlopen.- Groepslessen voor leerlingen +12 gaan niet door.Na de herfstvakantie informeren we jullie opnieuw.

We hopen op jullie begrip.

Hou het gezond!

Het SAMWD Lier-team

Update 15/10

Top heden bleef het aantal besmettingen in de academies beperkt, dankzij de inspanningen van ouders, leerlingen en leerkrachten om ons onderwijs zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Code oranje voor het DKO gaat onmiddellijk in, maar academies krijgen de tijd tot uiterlijk de herfstvakantie om de omschakeling uit te voeren.
Wat betekent dit concreet voor onze academie:
➡️De academie blijft open.
➡️Het overgrote deel van de lessen gaat onverminderd door.
➡️ De lessen voor -12-jarigen gaan 100 % in de academie door.
➡️ Het aantal toegelaten aanwezigen in groepslessen voor +12-jarigen wordt beperkt tot 14 (leeftijd 12-18 jaar) en tot 10 (vanaf 18 jaar). De leerkrachten zullen de leerlingen begin volgende week informeren over de specifieke uitwerking voor hun les.
➡️Alle podiumactiviteiten met externe toeschouwers worden tot nader order geannuleerd met ingang vanaf maandag 19 oktober.
➡️Extra-murosactiviteiten worden met onmiddellijke ingang opgeschort. Leerlingen worden door hun leerkrachten op de hoogte gebracht.

➡️Daarnaast blijven alle geldende hygiënemaatregelen van kracht. Meer dan ooit willen we jullie oproepen om die strikt na te leven.
Alle sectoren in de samenleving zullen hun bijdrage moeten leveren. Laat ons hier samen werk van maken om zo hopelijk nog strengere maatregelen te vermijden.

Het SAMWD-team

—————————————————-

Op 1 september start onze academie volgens de maatregelen die het Ministerie van Onderwijs eind augustus bekend maakte. Doordat we een heel grote academie zijn namen we bijkomende eigen maatregelen:

 1. Hoewel niet verplicht worden de MCV klassen (Muzieklab voor kinderen -12 jaar) ingericht met verkleining van de klasgroepen. Ook het uitbundig zingen wordt ingeperkt – de lessen samenzang worden meer ingevuld met alternatieve oefeningen.
 2. Voor de volwassenen worden in de afdeling muziek de klasgroepen verkleind tot ong. 10 personen. Zij kunnen op die manier veilig de lessen muziekpraktijk volgen. De ensembles, koren en orkesten zijn zo divers qua samenstelling dat de specifieke aanpak via de leerkrachten zal worden meegedeeld.
 3. De domeinen Dans en Woord krijgen specifieke maatregelen die via de leerkrachten worden meegedeeld.
 4. Onze academie is in contact met alle lokale besturen en burgemeesters van gemeenten waar lesplaatsen gevestigd zijn. Contact-tracing én schakelen tussen de verschillende codes kan snel en effectief gebeuren.

Hou het helder met de Corona-(g)lamp

Aanbod on site: 

 • 100 %.
 • Specifiek voor koren (inclusief zang tijdens muzikale en culturele vorming en groepsmusiceren) en orkesten met blazers: richtlijnen naargelang kunstensector 
 • Leerlingen komen zelfstandig naar de klas of worden buiten opgehaald. Ouders en derden zijn niet toegelaten in de schoolgebouwen behalve indien absoluut noodzakelijk en nooit in groep.

De basisregels: (G)Lamp

 1. Lucht: ventilatie is erg belangrijk. Ramen en deuren zullen open staan waar en wanneer het kan (voor, tijdens en/of na de les, tijdens leswissel)
 1. Afstand houden

EN

 1. Mondmasker dragen

Leerlingen jonger dan 12 jaar:

 • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.
 • Leerlingen jonger dan 12 jaar moeten geen afstand houden.

⇒ Leerlingen vanaf 12 jaar:

 • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen.
 • Personeel en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen of tijdens pauzemomenten in openlucht.
 • Leerlingen vanaf 12 jaar moeten afstand houden van elkaar.
 • Afstand = 1,5m. Opgelet: voor zangers en blazers: 2m
 • UPDATE 1/9: voor Dans mondmasker niet verplicht

⇒ Personeelsleden:

 • Personeel draagt verplicht een mondmasker.
 • Personeelsleden houden afstand van elkaar en van de leerlingen.
 1. Plexischermen als mondmaskers de leeractiviteiten onmogelijk maken.

En de “G” dan?
Gezond verstand: We vragen aan leerlingen en leerkrachten om zelf verantwoordelijk te zijn en je gezond verstand te gebruiken.