VIERDE graad Woordkunst/Drama

Home / Woordkunst/Drama / VIERDE graad Woordkunst/Drama

In de 4de GRAAD volgt elke leerling van elke studierichting (behalve in de optie figuren- en poppentheater) het verplichte vak dramalab. Voor dit vak ga je samen met je medeleerlingen 9 keer per schooljaar naar een theatervoorstelling, aangepast aan jouw studierichting. Daarnaast zijn er ook enkele contactmomenten waarin deze voorstellingen worden gekaderd of besproken.

STUDIERICHTING VERTOLKEND ACTEUR

Optie speltheater

  • 1u per week dramalab
  • 1u per week theater, waarin wordt voortgebouwd op de lessen Speltheater van de derde graad.

Optie verteltheater

  • 1u per week dramalab
  • 1u per week verteltheater-stemregie, waarin wordt voortgebouwd op de lessen Woordstudio van de derde graad.

Beide opties worden bij voorkeur tegelijkertijd gevolgd. Het vak dramalab moet dan maar éénmaal gevolgd worden.

STUDIERICHTING CREËREND ACTEUR

Enkel in Lier

Optie spreken en vertellen

“Radio maken” en “Spreken en presenteren” kan ook geïntegreerd gevolgd worden.

Optie theatermaker

STUDIERICHTING THEATERREGISSEUR

Optie regie

Enkel in Lier
Voor volwassenen (vanaf 18 jaar)

Enkel mits toelatingsproef

1ste jaar:

  • 1u per week spelcoaching
  • 2u per week dramaturgie

2de jaar:

  • 2u per week spelcoaching
  • 1u per week dramaturgie

3de jaar:

  • 2u per week spelcoaching
  • 1u per week theorie van de regie

Voor verdere info over de studierichting theaterregisseur: KLIK!

Meer info over de vierde graad Woordkunst/Drama: woord@samwdlier.net

KORTLOPENDE STUDIERICHTING: SCHRIJVEN

Enkel in Lier

– 3u per week • 3 jaar

Je kiest voor één van volgende genres:

→ Poëzie

→ Proza

→ Scenarioschrijven

→ Autobiografisch schrijven

→ Oriëntatiejaar (aanbevolen voor wie nog niet zeker is van zijn keuze)

Infomoment op 5 september 20 om 10 uur.

Aanmelden en meer info via schrijven@samwdlier.net

Kortlopende studierichting: woordkunst- en dramacultuur

– 2u per week • 3 jaar

– Theatergeschiedenis: 2u per week

Meer info via woord@samwdlier.net